Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

We werken al een tijdje over het thema:’’Bibbers in je buik’’.

Eerst hebben we het gehad over de bibbers die we kunnen hebben in de klas; een nieuwe juf, een nieuwe groep, voor sommige kinderen zelfs een nieuwe klas. We hebben met elkaar nagedacht over wat we kunnen doen om die bibbers weg te nemen. De kinderen kwamen met mooie dingen zoals: elkaar complimenten geven, nieuwe vrienden maken etc. Ook hebben we gekeken naar onze kernkwaliteiten. Hier zijn mooie sterren van gemaakt!

Daarna kreeg het thema een nieuwe wending en ging het over bibbers in boeken. We hebben allerlei activiteiten gedaan met spannende boeken. Ook zijn we een toneelstuk aan het voorbereiden voor de afsluiting. De pot waar uw ideetjes inmogen staat klaar hoor!!

 De laatste weken van ons thema gaat het nog een laagje dieper, namelijk: bibbers in de grond. Aardbevingen, vulkanen en tsunami’s worden nu onder de loep genomen, besproken en onderzocht. Al met al dus een ontzettend interessant thema.

Ga naar boven