Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

 

Woensdag 21 februari jl. vond de tecnhiekroute plaats. Voor de derde keer een feit. Felgele hesjes vertelden dat dit evenement aan de gang was. In het carillon werden 12O leerlingen welkom geheten door wethouder P. Vat. Alle scholen waren vertegenwoordigd! Kleine groepen bezochten de bedrijven en er werd geluisterd en gedaan. Hoe werkt een auto? Wat gebeurt er in een werkplaats? Hoe zet ik eigenlijk een schutting? Hebben deze dieren het niet koud? Waarom niet? De eigenaars genoten zichtbaar en ontvingen dank alleen al door het enthousisme wat de nieuwsgierige leerlingen teruggaven. Op meerdere plaatsen in de omgeving was en techniekroute. Op naar de vierde keer! 

Ga naar boven