Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Algemeen

Op deze pagina vindt u algemeen nieuws van De Schakel.

In 2015 heeft het bestuur van onze scholen besloten te participeren in een gezamenlijk onderzoek naar de meerwaarde van een bestuurlijke fusie (waarbij de huidige scholen gewoon in stand blijven) van onze vereniging met andere besturen in de Alblasserwaard. Intussen is het onderzoek afgerond en is de conclusie dat het bundelen van krachten in de vorm van besturenfusie bijdraagt aan continuïteit en kwaliteit van het christelijk onderwijs in de Alblasserwaard. Het bestuur heeft daarom de leden van de vereniging uitgenodigd voor twee algemene ledenvergaderingen (te weten op 25 januari en 8 februari 2017). In deze vergaderingen zal het bestuur informatie verstrekken over de bestuurlijke fusie en zullen de leden een besluit nemen. Meer informatie: 

  1. Persbericht besturenfusie
  2. Informatiebrochure besturenfusie
  3. Modelstatuten nieuwe vereniging
  4. Concept-bestuurs- en toezichtsreglement
  5. Modelreglement locatieraad
  6. Concept-reglement MR
  7. Concept-reglement GMR
  8. Concept-medezeggenschapsstatuut

 

Ga naar boven