Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Slider Onderwijs en Verlof

Anti-pestprotocol

Op onze school zetten wij ons in voor een positief en veilig klimaat waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In het anti-pestprotocol staat hoe wij ons hiervoor inzetten en wat wij doen wanneer het niet gaat zoals wij willen zien. 

 

Anti-pestprotocol

 

Ga naar boven