Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In de onderbouw zijn de uitgangspunten van OntwikkelingsGericht Onderwijs onze leidraad in het onderwijsaanbod. Daarbij de thema’s het middel om onze onderwijsdoelen te bereiken. Het spel staat centraal. Jonge kinderen spelen graag en om die reden is het spel een belangrijk aangrijpingspunt voor leren. Bij de thema’s sluiten we aan bij wat de kinderen interessant vinden en/of boren we nieuwe interesses aan. De thema’s staan dichtbij de kinderen, sluiten aan op een actuele gebeurtenis of staan juist wat verder van de kinderen af. De leerkrachten ontwerpen in de thema’s een goed overdacht onderwijsaanbod, waarbij initiatieven van kinderen een herkenbare plaats krijgen. 

Een voorbeeld:

Bij het thema ‘Wij gaan op vakantie’ richten de kinderen een camping in. Op de camping zijn verschillende rollen (met de bijbehorende rollentaal): de campingbaas, baliemedewerker, verkoper bij de campingwinkel en natuurlijk de kampeerders. De leerkracht laat de kinderen op verhaal komen door materialen (bv. een koffer), boeken (bv. een prentenboek), een afbeelding (bv. een plattegrond van een camping), een eigen ervaring (bv. bij een vakantiefoto van de juf) etc. De kinderen gaan zelf materiaal meenemen en ze vertellen, tekenen en schrijven daarover. Ook wordt met de materialen een themahoek ingericht.

In diverse gesprekken, door bronnenmateriaal en uitstapjes in de echte wereld gaan kinderen de rollen helder krijgen en spelen. Ze schrijven briefjes die een functie hebben in het spel en gebruiken woorden die passen in het spel. Een echte tent met attributen, een kind met kampeerervaring, veel boeken, inbreng van de juf… het zorgt bij elkaar voor een rijke leeromgeving. Een spelscript als verhaallijn zorgt voor structuur in zo’n leeromgeving. 

De oudere kinderen (en ook jongere kinderen die daar interesse voor hebben) gaan steeds meer op onderzoek uit: Hoe wordt het campingveld verdeeld? Voor welke doelgroep moet een folder geschreven worden? etc. Ook kan het zijn dat een groep vooral meer wil weten over het boeken van een vakantie, voorafgaand op het kamperen zelf.

De juf begeleidt groepjes kinderen en neemt verschillende posities in door bijvoorbeeld mee te kamperen of adviezen te geven aan de campingbaas. Hierdoor worden spelactiviteiten verdiept, uitgebreid en aan specifieke vaardigheden gekoppeld. De juf creëert op deze manier ontwikkelwaarde in de spelactiviteiten, want kinderen leren zelf, maar niet vanzelf!

In de thema’s leren de kinderen in de volle breedte. Ze leren samenwerken, communiceren, plannen te maken en initiatieven te nemen. Ze leren tegelijk ook specifieke kennis en vaardigheden toe te passen: goede zinnen formuleren, nieuwe woorden gebruiken waardoor de woordenschat uitbreidt etc.

In de groepen 1-4 worden lees-/schrijfactiviteiten en kunstzinnige vorming geïntegreerd in het thema. In de groepen 1-2 worden ook reken-kundige activiteiten verbonden aan het thema. In de groepen 3 en 4 wordt bij het rekenonderwijs gewerkt met de methode Pluspunt. Toch is ook daar aandacht voor de verbinding met de themahoeken. In de groepen 4 wordt, naast de lees-/schrijfactiviteiten in het thema, gewerkt met de methode Staal voor spelling. Deze methode is ook een bronnenboek voor taalactiviteiten. In de groepen 1-4 wordt de methode Schrift gebruikt voor de handschriftontwikkeling van de kinderen. 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs laat de kinderen ingroeien in hun cultuur en daaraan deel nemen. De kinderen leren niet voor later, maar voor nu. Door uitstapjes en/of gasten in de groep, krijgen kinderen een beeld van maatschappelijk-culturele praktijken als een winkel, een dierentuin, een bruiloft, een feest vieren, zieken verzorgen enzovoort. We vragen regelmatig hulp van ouders om kinderen te begeleiden bij de uitstapjes. Ook worden de ouders tenminste twee keer uitgenodigd voor presentaties aan het einde van een themaperiode. Bij zo’n afsluiting is zichtbaar hoe betrokken én trots de kinderen zijn op wat ze samen hebben geleerd!

Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om naast de drie 1-2 groepen ook een homogene groep 1 te maken, die v.a. januari 2017 zal volstromen met jongste kleuters. Hiermee voorkomen we een te groot leeftijdsverschil aan het einde van het schooljaar in de groepen 1-2.

Dit jaar start een groep 4-5. Voor groep 4 geldt wat hiervoor is genoemd, maar deze groep is verder bij de bovenbouw aangesloten wat betreft themakeuze en locatie (lokaal en plein).

Ga naar boven