Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Op donderdag 04 februari 2021 (start om 09.00u) vindt de kennismakingsmorgen plaats. In principe is deze morgen bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben en hun oudste kind aan willen melden. Zij kunnen die morgen eerst eens een kijkje op school nemen om de sfeer te proeven en in de groepen kijken. Tijdens de morgen horen de ouders hoe de kinderen kunnen worden aangemeld als leerling van onze school.

De datum van de morgen wordt ook nog een keer via het informatieblad, via de kerkbodes en De Klaroen bekendgemaakt. 

Maar ook op iedere willekeurige dag kunnen kinderen op school worden aangemeld als leerling. We stellen het wel op prijs dat u hiervoor van tevoren een afspraak maakt.

Ouders die al kinderen op onze school hebben, kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat in één van De Schakelaars zal worden afgedrukt.

Ga naar boven