Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Schakel is één van de zes scholen in Molenwaard die uitgaat van Karakter, Vereniging van Scholen met de Bijbel Alblasserwaard.

De Vereniging heeft als grondslag de Bijbel, de Heilige Schrift als Gods Woord, naar de belijdenis van de Kerken van de Reformatie, vastgelegd in de Drie Formulieren van  Enigheid.

Het bestuur wordt gevormd door de bestuurder, dhr. C. Egas. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van de raad worden gekozen door de leden van de Vereniging.

Ieder die het christelijk onderwijs een warm hart toedraagt en instemt met de grondslag van de schoolvereniging, kan zich aanmelden als lid. Het lidmaatschap kost €10,00 per jaar per lid. U kunt het inschrijfformulier downloaden via de site van de Vereniging, of ophalen bij de school.

Ga naar boven