Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

 

Het schoolbestuur wordt gevormd door negen personen. Zij worden tijdens een Algemene Ledenvergadering door de leden van de Schoolvereniging gekozen. De leden van het schoolbestuur vertegenwoordigen de plaatselijke kerken die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland: vier van hen zijn Nederlands Hervormd en drie van hen behoren tot de Gereformeerde Ontmoetingskerk. Sinds 2014 is het statutair mogelijk dat een vertegenwoordiger van de Maranathakerk toetreedt tot het schoolbestuur. De beide directeuren van de scholen zijn directeur-bestuurder en maken in die hoedanigheid deel uit van het bestuur.Door de invoering van de wet ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’, is er een nieuwe situatie ontstaan waardoor het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. De directeuren zijn toegetreden tot het bestuur.

Bestuursleden

Dhr. H. M. Boer

voorzitter

 

Mw. E. de Zwart

secretaris

Dhr. K.J. Janse

penningmeester

 

dhr. S. Noorland

Dhr. C. van der Plaat

Dhr. J.J.H. Wesdorp

 

Dhr. R. Stam

 

Mw P. van der Aa

directeur De Wegwijzer

Dhr. H.C. Kooijman

directeur De Schakel

Door de invoering van de wet ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’, is er een nieuwe situatie ontstaan waardoor het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. De directeuren zijn toegetreden tot het bestuur.

Ieder die het christelijk onderwijs een warm hart toedraagt en instemt met de grondslag van de schoolvereniging, kan zich aanmelden als lid. Het lidmaatschap kost €17,50 per jaar. U kunt zich hiervoor rechtstreeks tot de secretaris van het schoolbestuur wenden. Bij de aanmelding van het eerste kind ontvangen alle ouders een formulier waarmee zij zich als lid kunnen aanmelden. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL61 RABO 0361701578.

Ga naar boven