Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De activiteitencommissie heeft als taak het verrichten van hand- en spandiensten op schoolniveau. Dit zal gebeuren in goed overleg met de schoolleiding, de leden van het ouderpanel en eventuele andere commissies.

Door middel van het informatieblad zal de commissie u op de hoogte houden van de uitgevoerde werkzaamheden.

Ga naar boven