Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In groep 1-2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in het lokaal, op het schoolplein en in het speellokaal gespeeld.

In de periode tussen de herfstvakantie en de paasvakantie hebben de groepen 1-2 wekelijks bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit is een echte gymles voor de kleuters, waarbij de kinderen gymkleding en gymschoenen mogen dragen.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen één keer per week gymles van onze vakleerkracht, dhr. Den Besten. Op de middagen spelen de leerlingen van groep 3 nog regelmatig een kwartier buiten.

Vanaf groep 4 wordt een tweede les bewegingsonderwijs door de eigen groepsleerkracht gegeven, tenzij de leerkracht niet bevoegd is bewegingsonderwijs te geven; de tweede les komt dan te vervallen. Het streven is dat we zoveel mogelijk roostertechnische aanpassingen maken zodat het uitvallen van de tweede les tot een minimum wordt beperkt.

Omdat het rooster van de gymtijden gedurende het jaar kan wijzigen, nemen we dit niet op. In De Schakelaar zullen we het rooster opnemen en zo nodig de wijzigingen.

Aanvullende informatie:

We maken gebruik van de gymzaal in Het Carillon. 

Wanneer groepen om 08.30u of 13.00u gym hebben geldt dat kinderen niet eerder dan vijf minuten van te voren aanwezig zijn. Dit om onrust bij het gebouw, waar we te gast zijn, te voorkomen.

De kinderen die het laatste uur van een ochtend of middag gym heb-ben, gaan op eigen gelegenheid van de gymzaal naar huis. Omdat de (externe) gymzaal wordt gezien als een officiële lesplaats waar door bevoegde leerkachten les wordt gegeven, moeten ouders zelf zorgen voor het evt. ophalen van de kinderen.

De gymlessen worden op maandagmorgen en vrijdag gegeven door dhr. Den Besten. Op maandagmiddag en woensdag hebben we even-eens de beschikking over de gymzaal. Een aantal groepen uit de bovenbouw gaat naar De Klipper.

Het is helaas niet altijd haalbaar om alle onderbouwgroepen zo in te plannen dat zij op school zijn aan het eind van een morgen of middag.

Wilt u er alstublieft voor zorgen dat de kinderen gymnastiekkleding en gymschoenen bij zich hebben? I.v.m. de hygiëne is het dragen van gymkleding en –schoenen verplicht! Tevens verzoeken wij u erop toe te zien dat de gymkleding niet op school blijft, maar meegenomen wordt zodat u die wekelijks kunt uitwassen.

Als er niet meegedaan mag worden, is een briefje met de reden noodzakelijk.

Ga naar boven