Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Na elke (langere) vakantie wordt op woensdag (en zonodig de donderdag aansluitend) luizencontrole uitgevoerd door de leden van de werk-groep. De data worden via het informatieblad De Schakelaar meegedeeld. Wij verzoeken u vriendelijk er dan rekening mee te houden door de kinderen geen 'ingewikkelde' kapsels te geven of gel in het haar te (laten) doen. Wanneer luizen of neten worden geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de directeur. Hij zal indien nodig contact (laten) opnemen met de ouders. Wanneer er geen adequate maatregelen worden getroffen door de ouders, kan besloten worden de besmette kinderen de toegang tot de school te ontzeggen totdat zij weer 'luis- en neetvrij' zijn. Dit laatste zal gemeld worden aan de schoolarts.

Mocht u vragen hebben over de bestrijding van luizen of voorkoming van besmetting, dan kunt u contact opnemen met de school.

Hieronder vindt u het advies van het landelijke steunpunt hoofdluis, dat uitgaat van de natkammethode

  1. Voorbereiding – Bewerk eerst de haren van het hele gezin met een netenkam ter controle. Doe dit boven een wit vel papier of boven de wastafel, zodat eventuele onreinheden je niet ontgaan. Luizen zullen op het papier vallen als grijsblauwe of roodbruine spikkels.
  2. Behandeling – Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit. Breng vervolgens ruim crèmespoeling aan in het haar en spoel die niet uit.
  3. Kammen – Eerst goed doorkammen met een gewone kam. Vervolgens met een goede netenkam alle luizen en neten verwijderen. Om alle haren te kunnen kammen, moeten er minstens dertig slagen gemaakt worden. Werk per gezinslid met een schone kam.
  4. Informeer de omgeving – Waarschuw bij de vondst van luizen de school, de ouders van vriendjes en vriendinnetjes en verenigingen of clubs.
  5. Blijf alert – Blijf de eerste twee weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende) hoofdluizen bij gezinsleden constateert, volg je het stappenplan opnieuw vanaf 1. Blijf na veertien dagen alle gezinsleden één keer per week controleren met de netenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst.
Ga naar boven