Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Het is mogelijk dat kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag betaald overblijven. Het overblijven wordt verzorgd door gecertificeerde overblijfmoeders, die regelmatig ook naar zogenaamde opfriscursussen gaan. Voor kinderen die incidenteel overblijven geldt, dat zij zich voor schooltijd opgeven middels de lijst bij de ingang van de onderbouw van de school. Dit invullen is noodzakelijke i.v.m. de controle voor de overblijfmoeders. Wanneer u als ouders gebruik maakt van de overblijfregeling, accepteert u dat de overblijfmoeders niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel dat tijdens het overblijven ontstaat (zie ook boven).

De coördinatie is in handen van mevr. M. Stout (In De Schakelaar wordt haar telefoonnummer telkens vermeld).

De kosten zijn voor één keer overblijven € 1,50 per kind. Het is mogelijk een zgn. strippenkaart te kopen. Voor twintig keer overblijven betaalt u € 20,00 en voor 50 keer € 50,00. U kunt strippenkaarten bij de conciërge van onze school kopen.

Zonodig worden wijzigingen in het beleid doorgegeven via het informatieblad De Schakelaar.

Ga naar boven