Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Rapport groep 1-2

In de afgelopen jaren is het onderwijs in de groepen 1-2 veranderd. We zijn steeds meer het accent gaan leggen op spelend leren in een betekenisvolle context. Hierdoor zijn de activiteiten in de groepen veranderd, maar ook de didactiek van ons als leerkrachten heeft een andere vorm gekregen. Concreet kun je zeggen dat we ons meer richten op het leerproces door mee te doen in het spel binnen de thema’s. We beschrijven onze observaties in ons observatie- en registratiesysteem Horeb.

Hierbij past ook een andere vorm van rapporteren van de ontwikkeling van de kinderen. We vonden het als leerkrachten jammer dat we in ons oude rapport zo weinig ‘kwijt’ konden van wat we zagen over de ontwikkeling van de kinderen. Het nieuwe rapport geeft ons de ruimte om meer facetten te beschrijven in de actuele ontwikkeling dan alleen het wel of niet beheersen van een bepaalde vaardigheid. Daarnaast is er in het nieuwe rapport ook ruimte gekomen voor eigen werk van de kinderen.

De instroomleerlingen die volgend jaar nog een keer naar groep 1 gaan, krijgen een verkorte versie van het nieuwe rapport. Omdat deze kinderen later in het schooljaar zijn gekomen, hebben we nog niet voldoende gegevens om het volledige rapport op een goede manier in te kunnen vullen. 

Om deze rapportage vorm te kunnen geven, hebben we als leerkrachten meer tijd nodig. Daarom krijgen de kinderen 1 rapport per schooljaar; in de periode mei/juni. Er is aansluitend gelegenheid om te spreken over de ontwikkeling van uw kind tijdens de 10-minutengesprekken. Uiteraard wordt u ook de rest van het schooljaar op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind. De 10-minutengesprekken zijn daarvoor een geschikt moment.

De rapportmap is ingedeeld met tabbladen voor groep 1 t/m 8. Ieder schooljaar wordt de rapportmap aangevuld met nieuwe rapporten.

Het rapport hoeft niet direct weer ingeleverd te worden op school. Wanneer in het volgende schooljaar de nieuwe rapporten geschreven worden, zullen we u vragen de rapportmap weer in te leveren.

Rapport groep 3-8 

Het onderwijs in de groepen 3-8 verandert, net zoals bij de groepen 1-2. Dit wordt ook zichtbaar in het rapport. Het rapport is bedoeld en ge-schreven voor de ouders. We willen de individuele ontwikkeling van uw kind in beeld brengen door het schrijven van persoonlijke informatie en het toevoegen van het werk van uw kind.

Het rapport verschijnt twee maal per jaar; in de periode februari en voor de zomervakantie. Er is diverse keren gelegenheid om te spreken over de ontwikkeling van uw kind tijdens de 10-minutengesprekken.

Ook het werk dat meegegeven wordt, geeft u een beeld van bepaalde aspecten. 

Uiteraard is het mogelijk dat we u tussentijds op de hoogte brengen van minder goede vorderingen, gedragsproblemen of andere belangrijke zaken.

Aan het rapport worden niveaugrafieken van CITO-toetsen toegevoegd. Door middel van de groeilijn die daarin zichtbaar is, krijgen ouders inzicht in het verloop van de ontwikkeling bij de toetsen van het kind.

Ga naar boven