Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In de eerste vier jaren van de basisschool nemen de kinderen 3520 uur aan het onderwijs deel, terwijl dat voor de overige jaren minimaal 1000 uur per jaar is. De kinderen gaan dus minimaal 7520 uur naar school tijdens hun hele basisschooltijd.

Op grond hiervan hebben wij de volgende schooltijden vastgesteld:

groep 1 t/m 4

's morgens      08.30 - 11.55u

's middags       13.00 - 15.15u

groep 5 t/m 8

's morgens       08.30 - 11.55u (woensdag 12.15u)

's middags       13.00 - 15.15u

De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij; de groepen 5 t/m 8 alleen op woensdagmiddag (v.a. 12.15u).

Door de schooldagen met 10 minuten te verlengen ‘sparen’ we minuten. De ‘gespaarde’ minuten gaan we gebruiken om enerzijds een aantal (mid)dagen de kinderen vrij te geven, zodat de leerkrachten deze tijd kunnen gebruiken voor teambijeenkomsten, overleggen en het bijhouden van de leerlingenadministratie. Anderzijds bestaat er nu de mogelijkheid om een (mid)dag vrij te geven voor een vakantie.

Intern hebben we afgesproken dat de kinderen aan het eind van de morgen direct naar huis gaan, zodat de school en het schoolplein om 12.00u ook echt leeg zijn.

Ga naar boven