Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Schoolgids (te downloaden en op te vragen in papieren versie) voor 2020-2021 geeft een 'doorkijkje' in de praktijk van onze school. Het is dus een gids waarin naast praktische informatie ook het eigen karakter en de identiteit van de school naar voren komen.

In de schoolgids hebben wij voor u zoveel mogelijk informatie duidelijk op een rij gezet.

Als u al eens eerder een schoolgids van ons ontvangen hebt, zult u ongetwijfeld veel bekende dingen lezen. Toch bevat de schoolgids ten opzichte van de vorige schoolgids weer nieuwe informatie.

De schoolgids zal ook in de loop van het schooljaar gegeven worden aan nieuwe ouders; de actuele informatie zal telkens worden vermeld in ons informatieblad De Schakelaar.

Als u uw kind(eren) op onze school inschrijft, vragen wij u een for-mulier te ondertekenen, waarmee u verklaart respect te hebben voor het christelijk karakter van de school (zoals beschreven in deze schoolgids en in het schoolplan).

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, is welkom op De Schakel. 

De sfeer in de school is veilig en vertrouwd en de kinderen gaan met plezier naar school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

Vóór alles willen wij echter benadrukken dat wij een school zijn waar gemotiveerde christenen werken, die in hun dagelijkse omgang met de kinderen iets over willen dragen van de liefde van Jezus Christus, Die de kinderen bij Zich riep en hen beschermend en liefdevol omarmde. Daarbij tot de volwassenen sprekend: “Als jullie niet worden zoals de kinderen, zul je het Koninkrijk van God niet zien.”

Laten we daarom samen, u als ouder en wij als onderwijsgevenden, iedere dag klein zijn voor God en Hem als onze Vader in onze gedachten betrekken bij het hele schoolgebeuren.

Wij spreken de wens uit dat wij ook in dit nieuwe cursusjaar weer de gezondheid mogen ontvangen om, onder Gods zegenende handen, ons werk binnen de school te mogen doen. Voor alle gemaakte plannen geldt: Deo Volente: Zo de Heere wil en wij leven.

 

Nieuw-Lekkerland, juli 2020

H.C. Kooijman

Ga naar boven