Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Elke maandagmorgen is er gelegenheid om zendingsgeld mee te brengen. Het opgehaalde bedrag is bestemd voor één of meer projecten die jaarlijks uitgekozen worden en waarbij we eventueel inspelen op actuele noodsituaties in de wereld.

Ga naar boven