Jaarplan

Eén keer in de vier jaar stellen wij een schoolplan op. Dit is een beleidsplan met een looptijd van vier
jaar. Afgelopen jaar zijn we begonnen aan het nieuwe schoolplan met als titel ‘Groeien naar
goud’. We kijken terug op een jaar waarin we veel doelen hebben bereikt! Enkele punten waar we in het schooljaar 2024-2025 aandacht aan willen geven:

  • Ontwikkelen in OGO
  • Aandacht geven aan ons thema ‘Respect, laat het horen en zien’
  • Vormgeven leerlijn burgerschap
  • Eigenaarschap bij kinderen vergroten
  • Leren van en met elkaar
  • Visieontwikkeling op gedrag
  • Experimenteren met driehoeksgesprekken
  • Ontwikkelplan Samen Opleiden vormgeven