Verlofaanvragen

Wilt u verlof aanvragen?
Wilt u voor uw leerplichtige kinderen (v.a. 5 jaar) vrij vragen, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Dat is nodig om ons indien nodig te kunnen verantwoorden bij de inspectie en leerplicht.  
Hiervoor kunt u het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de leerkracht. U krijgt dan via uw kind een reactie op de aanvraag terug.  
Wilt u voor het invullen eerst de onderstaande informatie doorlezen, dit om te voorkomen dat uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden. 
 
Hieronder leest u meer informatie over de regels rondom het aanvragen van verlof. U kunt alleen verlof aanvragen als er sprake is van:  

 • een wettelijke verplichting of een familieaangelegenheid zoals een huwelijk of een jubileum van bloed- en aanverwanten;  
 • deelname aan een religieuze viering, voor zover aan de viering ook actief wordt deelgenomen door het kind;  
 • anders, bijv. verhuizing.  
  In de regel gaan de bovenstaande punten over één dag per verplichting.  
  Zaken die niet onder de bijzondere omstandigheden vallen, (zie schoolgids 6.7) moeten schriftelijk en duidelijk gemotiveerd worden ingediend. De directie behandelt deze verzoeken en moet deze toetsen. Genoemd verzoek kan worden goedgekeurd als:  
 • het aantoonbaar is dat het specifieke beroep van één van de ouders, het onmogelijk maakt om in één van de schoolvakanties gezamenlijk twee weken aaneengesloten op vakantie te kunnen gaan.  
   
  Vraag geen verlof aan om:
 • eerder en/of goedkoper op vakantie te gaan;
 • familiebezoek in het buitenland af te leggen;
 • eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsopties.
   
  Voor de verdere specifieke voorwaarden kunt u verdere informatie vragen bij de directeur.  
  De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij leerplicht. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien dagen zal  leerplicht een uitspraak doen. Tegen ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan na onderzoek om het verzuim te stoppen, een procesverbaal worden opgemaakt. 

 • Bij doktersbezoek, bijwonen van een begrafenis, therapie ed.: Alleen melden bij de leerkracht(en), middels Parro.